2014. január 29., szerda

Cégalapítás 2014-ben...

Cégalapítás 2014-ben...

A cégalapítás 2014-ben látszólag radikálisan fog változni. Mit is jelent ez?

Eleve a törvény, a jelenlegi, hatályát fogja veszíteni. Ez annyit tesz, hogy a Gt, azaz A Gazdasági
Társaságokról sz. törvény hatályon kívül helyezésre kerül 2014. március 15-én. Mi lesz azután, mi tartalmazza a cégalapítás szabályait?
A cégalapítás szabályait 2014. március 15-től az új Ptk. fogja szabályozni, mégpedig annak is a harmadik könyve foglalkozik a jogi személlyel, amely tartalmazza  gazdasági társaságok és annak minden cégformájának szabályait.

Nehezebb lesz a cégalapítás 2014-ben?

Véleményünk szerint nem lesz nehezenn a cégalapítás 2014-ben. A cégformák maradnak ugyanazok, tehát bt, kkt, kft, zrt, nyrt.

Akkor mi változik radikálisan?

A szemlélet. Az új Ptk. vezérelve a diszpozitivítás, azaz a megengedés, ami annyit jelent, hogy ha csak nincs tiltó szabály, akkor "mindent szabad". El lehet térni még a szervezeti szabályokat illetően is a törvényben deklarált szabályoktól.

A médiában legjobban kiemelt néhány komolyabbnak (tűnő) változás:

- a kft törzstőkéjének 3 millió forintra történő emelése
- a kft ügyvezetőjének perelhetősége külső személyek általNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése