2014. április 29., kedd

Cégalapítás 2014- A társasági szerződés

Jelen cikkünkben arra keresünk választ, hogy hogyan néz ki a társasági szerződés, mit tartalmaz, kinek kell aláírnia? Egyáltalán hogyan kezdjünk hozzá, amikor felmerül a cégalapítás gondolata?

A cégalapítás első lépése, hogy az alapítók megegyeznek a létrehozni kívánt cég (jogi szakkifejezéssel élve: társaság) céljairól, formájáról, tagjainak összetételéről, és ezt a megállapodást írásba foglalják. Ez lesz a társasági szerződés, melyet közjegyző által készített közokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, vagy jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Tehát mindenképpen szükségünk lesz egy jogi szakvizsgával rendelkező személyre. A társasági szerződés másik fontos kelléke, hogy minden egyes tagnak alá kell írnia. Enélkül a szerződés érvénytelen. A törvény megengedi a képviselő útján történő aláírást is, ekkor az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is közokiratba, vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.

A cégalapítás során létrehozott szerződésben fel kell tüntetni a társaság cégnevét, székhelyét, a tagok nevét és lakóhelyét, a jegyzett tőkét, a vagyoni hozzájárulásokat, a cég képviseletét, a vezető tisztségviselőket, és a működés időtartamát - ez utóbbit csak akkor, ha meghatározott időre alapítják. A társaság célját csak akkor kell a szerződésben megjelölni, ha azt a cégjegyzékben is fel akarják tüntetni. A cél bármilyen tevékenység lehet, melyre a cégalapítás irányul, az egyedüli kikötés ezzel kapcsolatban, hogy ne legyen törvénybe ütköző. Vannak olyan esetek, amikor a cégalapítás folyamatát egyszerűsíteni lehet szerződésminta alkalmazásával. Erre közkereseti, betéti, korlátolt felelősségű társaságnál, valamint zártkörűen működő részvénytársaságnál van lehetőség. A szerződésminta nagyban megkönnyíti az alapítók dolgát, azonban a fent tárgyalt kötelező elemek erre is érvényesek.

A társasági szerződés módosítására háromféleképpen kerülhet sor. Egyrészt a tagok közös megállapodással megváltoztathatják azt, ilyenkor a módosító okiratra ugyanazok a feltételek érvényesek, mint az okirat létrehozására. Második esetben a legfőbb szerv határozatával módosíthatják a szerződést, ilyenkor csak jegyzőkönyvbe kell foglalni a legfőbb szerv ülésén történteket; a harmadik esetben pedig az ügyvezetés jogosult a módosításra. Mindhárom esetben – ahogy a cégalapítás kapcsán felmerülő összes változásnál- be kell nyújtani a módosítást a cégbírósághoz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése