2014. május 5., hétfő

Cégalapítás 2014- A cégnév 2.

Az előző bejegyzésben megtárgyaltuk a cégnév funkcióját, összetevőit, és a rövidített cégnév szabályait. Most térjünk át a cégnévvel szembeni követelményekre, tartalmi és alaki előírásokra.
Egészen 2014. március 15.-ig a cégalapítás és cégnév-választás szabályait a Cégtörvény szabályozta. Azóta ez a törvény megszűnt, rendelkezései pedig a Polgári Törvénykönyvbe kerültek. Így itt találhatjuk meg a cégnévre vonatkozó elveket: a cégvalódiság, a cégszabatosság és a cégkizárólagosság elvét. A cégvalódiság elve azt jelenti, hogy csak a valóságnak megfelelő adatok szerepelhetnek a cég nevében, tehát nem lehet megtévesztő, valótlan, tévedésbe ejtő. Ezt a cégbíróság a cégalapítás során szigorúan vizsgálja. Ez azt is jelenti, hogyha megváltozik a társaság cégformája, akkor a cégnevet is annak megfelelően kell módosítani. Ha a cégnévben szerepel a cég tevékenysége, akkor azt is a valóságnak megfelelően kell a névben feltüntetni, nem lehet olyat beleírni, melyet a cég nem végez. Fontos kritérium, hogy a cégnév nem kelthet hamis látszatot, például angol nyelvű elnevezéssel, miközben a magyar nyelv megőrzésével foglalkozik; nem sugallhat olyan valótlan tényt, ami alapján valaki összekapcsolja tevékenységét egy másik céggel, például valamelyik egyházzal. A cégszabatosság elvének megfelelően a cégnévnek pontosnak, világosnak és helyesnek kell lennie, a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek benne. A cégkizárólagosság elve alatt azt értjük, hogy a cég nevének különböznie kell minden, Magyarországon bejegyzett cég nevétől. Ha van azonos néven bejegyzett cég az országban, akkor annak hozzájárulásával sem lehet ugyanazon a néven céget alapítani. Akkor sem lehet azonos nevet adni két cégnek, ha a név írásmódja különbözik, és akkor sem, ha csak a cég formájában van különbség a kettő között. Ha két különböző cég neve azonos, akkor azt illeti meg a választott név, amelyik előbb kérelmezte a cégbejegyzést. (Ennek a cégbíróság számítógépes rendszerében lehet utánanézni.)

Ha a cégalapítás során megalakuló társaság céljai között nem szerepel a jövedelemszerzés, akkor a „nonprofit” jelzőt fel kell tüntetni a cégnévben. Ha ezenkívül még közhasznúnak is minősül a cég, akkor a „nonprofit közhasznú” jelleget is fel kell tüntetni, közvetlenül a cégforma előtt. Településnév felvételéhez az önkormányzat engedélye, történelmi személyiség nevének feltüntetéséhez pedig a Magyar Tudományos Akadémia hozzájárulása szükséges. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése