2014. május 16., péntek

Cégalapítás 2014- A taggyűlés 1. (Hatáskör)

A következőkben a cégalapítás témakörén belül a kft. döntéshozó szervével, a taggyűléssel foglalkozunk. Az erre vonatkozó szabályokat korábban a Gt. tartalmazta, a 2014 márciusi hatálybalépése óta azonban már a Polgári Törvénykönyvben találjuk meg.  Az erre vonatkozó szabályokban lényegi változtatás nem történt; az egyetlen változás az, hogy már nem kötelező évente összehívni a taggyűlést. 


A taggyűlés célja az, hogy döntsön a cégalapítás során létrejött társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben. Nézzük meg, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Határoz az üzletrész felosztásáról, a saját üzletrész megszerzéséről, és a pótbefizetésről;  ezenkívül a taggyűlés jóváhagyása szükséges az üzletrész másokat megelőző megszerzéséhez, és annak kívülállóra való átruházásához is. Lényeges feladata még, hogy elfogadja a társaság számviteli beszámolóját, valamint az osztalék és osztalékelőleg felosztását. A kft. taggyűlésének hatáskörébe tartozik az is, hogy a társaságon belüli érdekviszonyokat érintő szerződéseket jóváhagyja. Ezek az érdekviszonyok a társaság tagjai, ügyvezetője, könyvvizsgálója, és az ő hozzátartozóik között állnak fent. A taggyűlés bírálja el az előbb felsorolt személyek kártérítési igényét is. A taggyűlésen elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni, a taggyűlés időpontjával, helyszínével és a jelenlévők listájával együtt. Tartalmaznia kell még a hozott határozatokat, a szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat és abban részt nem vevőket is.

Ha valaki a cégalapítás legegyszerűbb formáját választja, és egyszemélyes társaságot alapít- melyről előző cikkünkben írtunk-, akkor is dönteni kell a fent tárgyalt témakörökben. Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon ki tartja a taggyűlést? A válasz egyszerű: az alapító, vagy az egyetlen tag. Ilyenkor írásban kell határozni a felmerült kérdésekben, majd a határozatot benyújtani az ügyvezetésnek. A következő cikkben jobban kibontjuk a taggyűlés témakörét, és annak kötelező összehívásával foglalkozunk.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése