2014. május 21., szerda

Cégalapítás 2014- A taggyűlés 3. (Napirend)

A cégalapítás során a napirendnek szigorú szabályai vannak, melyek kihatással vannak a kft. életére, hiszen itt születnek a meghatározó döntések. Ezért jelen cikkünkben a cégalapítás témakörén belül a taggyűléssel, a meghívóval és a napirenddel foglalkozunk.

A taggyűlést a kft. ügyvezetőjének kell összehívnia, meghívó küldésével.  A meghívók elküldése, és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. A taggyűlés szigorúan napirendhez kötött, tehát a tagok csak azokban a kérdésekben dönthetnek, melyek szerepelnek a napirend pontjai között. Ez alól két kivétel van. Az egyik, hogy a napirendet ki lehet egészíteni a taggyűlésen, ha az összes tag jelen van, és hozzájárul a módosításhoz. A másik módja a napirend bővítésének az, ha a tagok tesznek rá javaslatot; ilyenkor a többi taggal és az ügyvezetővel is közölni kell a javaslatot, legkésőbb a taggyűlést megelőző harmadik napon. 

A meghívónak tartalmaznia kell a társaság nevét és székhelyét, az ülés helyszínét és időpontját, valamint a napirendet. A napirendet olyan részletesen kell közölni, hogy a tagok kialakíthassák álláspontjukat, és a megfelelő ismeretek birtokában tudjanak szavazni. Ha a taggyűlést nem megfelelően hívták össze, vagy nem határozatképes, akkor meg kell ismételni. Ebben az esetben a két időpont között legalább három, de legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendjét követi, és akkor hívható össze, ha az eredeti meghívó tartalmazza a megismétlés lehetőségét. Ha a cégalapítás során a létesítő okiratba belefoglalták, akkor konferencia-taggyűlést is lehet tartani. Ilyenkor a tagok fizikailag távol vannak egymástól, és elektronikus hírközlő eszköz segítségével kommunikálnak egymással. Ebben az esetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak a taggyűlésre, mint a hagyományos, személyes megbeszélésre.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése